TBV RESMİ SENEDİ
TBV RESMİ SENEDİ
Ana Sayfa

Türkiye Bilişim Vakfı Nisan 1995’te kurulmuştur.

Vakfın ana amacı; Türkiye’nin bilgi toplumuna dönüşebilmesi için altyapının oluşturulabilmesine katkıda bulunmak ve bilişim sektörünün ekonomideki payının arttırılması için, bilimsel araştırma ve geliştirme etkinliklerinde bulunarak ekonomik ve sosyal çalışmalar yapmak, projeler üretmek ve uygulamalarını sağlamak için uğraş vermektir.

Vakfın ana amacına ulaşmak için yaptığı başlıca çalışmalar aşağıdaki gibi özetlenebilir.:

Vakıf, amaçları doğrultusunda öngörülen hizmetleri yerine getirirken, çalışmalarını, kamuya açık biçimde yürütmeyi ve devletin kamu hizmeti yükünü azaltıcı etkilerde bulunacak düzeyde gerçekleştirmeyi amaçlar.

Vakıf, kendi Yönetim Kurulu’ndan başka hiç bir yere bağlılığı bulunmayan, bağımsız ve tüzel kişiliğe sahip bir kuruluştur. Vakıf, Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün denetimine bağlı olup her türlü yasal denetime açıktır. Vakıf, siyasetle uğraşmaz ve siyasal amaçlar için kullanılmaz.

Vakfın başlıca organlar aşağıda sıralanmıştır:

  1. Genel Kurul,
  2. Yönetim Kurulu,
  3. Yürütme Kurulu,
  4. Denetim Kurulu
  5. Genel Sekreterlik,

Vakıf Genel Kurulu Vakıf Senedi’nin altında imzaları bulunan kurucu üyelerden, oluşur.

Genel Kurul her yıl, yılın ilk üç ayı içerisinde Yönetim Kurulu’nun çağrısı üzerine olağan olarak toplanır.

Vakıf Yönetim Kurulu, Vakfın yönetim ve temsil organı olup otuzüç asil ve onbeş yedek üyeden oluşur. Yönetim Kurul en az üç ayda bir toplanır.

Yönetim Kurulu kendisine ait yetkileri, uygun gördüğü ölçüde yasalar ve bu Senet gereğince, Yürütme Kurulu ya da genel Sekreter’e devredebilir.

Vakıf Yürütme Kurulu en az yedi kişiden oluşur. Yürütme Kurulu en az ayda bir kez toplanır.

İLETİŞİM
Kemankeş Karamustafa Paşa Mah.
Alipaşa Değirmeni Sok. No:3 34560 Karaköy / İstanbul
TELEFON
+90 (212) 244 11 69
E-POSTA
© Copyright 2016 Türkiye Bilişim Vakfı - Tüm Hakları Saklıdır